Usmernenie MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/

Vydané dňa: 04.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové