Veľkonočné tvorivé dielne

Svoju zručnosť, šikovnosť a tvorivosť mali možnosť prejaviť všetky deti, ktoré sa zúčastnili veľkonočných tvorivých dielní dňa 15.4.2011 popoludní v priestoroch školy. V tvorivej atmosfére vzniklo veľa krásnych výrobkov s veľkonočnou tematikou, jarné aranžovania a dekorácie. Deťom sa veľmi dobre darilo a s radosťou si   každý domov odniesol výsledky svojej práce.

Chceme poďakovať, že na naše tvorivé dielne prijali pozvanie aj p. Monika Rašičová, ktorá deťom pomáhala pri aranžovaní a bývalá p. uč. Anna Krecháčová, ktorá nám ukázala  netradičné techniky zdobenia vajíčok s využitím látok.

Vydané dňa: 18.04.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové