Vesmír očami detí - ocenenie

Ocenenie odbornou porotou s postupom do celoslovenského kola zo 666 prác si vykreslila

Viktorka Križková zo 4. B v súťaži  Vesmír očami detí.

Gratulujeme a želáme ešte veľa tvorivých nápadov.

Vydané dňa: 11.03.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové