Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za 2019

 

Vážení rodičia, rozhodnutie o Vašich 2% (3%)-tách patrí len Vám...

 

  Pomôžte nám premeniť tradičnú školu na modernú vzdelávaciu inštitúciu. Finančné prostriedky, ktoré sa nám vďaka Vám podarilo v minulých rokoch získať sme použili na realizáciu projektov podporujúcich vzdelávanie, šport, kultúru a výchovu našich žiakov.
Budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete aj tento rok venovať 2% (3%)daní z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia.

 

  Prosíme Vás po vyplnení tlačív "V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" a "Potvrdenie o zaplatení dane “, aby ste ich odovzdali prostredníctvom Vašich detí v škole alebo Daňovému úradu.

 

   Ďakujeme !

 

 Tlačivo „V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ nájdete v časti DOKUMENTY

 

Vydané dňa: 10.02.2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové