Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2019

     V mesiaci  október 2019 sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

Celkovo sa v škole vyzbieralo 9 274 kg papiera, z toho prvostupniari vyzbierali spolu 6 533  kg  papiera a druhostupniari 2 741 kg papiera.

 

Najlepšie triedy na škole

 

1. miesto : 2. B  1 983 kg,  priemer na žiaka   99, 15 kg

 

2. miesto : 2. A  1 316  kg,  priemer na žiaka  62, 66 kg

 

3. miesto : 3. B     688  kg,  priemer na žiaka  34, 40 kg

Vydané dňa: 20.11.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové