Zahraničná návšteva

27. mája 2011

nás navštívia spolužiaci zo ZŠ z Kunštátu

 

Po príchode žiakov z Kunštátu bude nasledovný program:

 

1.      privítanie, zoznámenie sa

 

2.     program – divadelné predstavenie, country tance, recitácia

 

3.     prehliadka školy a pamätnej izby Jána Smreka so sprievodným slovom

 

4.     obed v školskej jedálni

 

Sprievodný program:

 

         14. 00 hod. návšteva Trenčianskeho hradu s podujatím Kráska a zviera.

Vydané dňa: 18.05.2011 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové