Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája školy 2019

 Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica.

 Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými školami a prostredníctvom výmeny záložiek podporiť záujem žiakov o čítanie.

 V tomto školskom roku bola našou partnerskou školou ZŠ Vlachovice ( okres Zlín). Na tvorbe záložiek sa podieľali žiaci 3. – 6. ročníka. Záložky pripravovali v rámci výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj počas pobytu v ŠKD. Po vytvorení všetkých záložiek sme ich poštou odoslali na adresu našej partnerskej školy a žiaci netrpezlivo čakali na záložky od kamarátov z partnerskej školy. Pred jesennými prázdninami prišiel aj nám balík so záložkami a všetci žiaci, ktorí záložky pripravovali sa tešili darčeku v podobe záložky.

 Veríme, že zapojenie sa do projektu bolo príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových aktivít. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu.

 

Vydané dňa: 04.11.2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové