Záujmové útvary v školskom roku 2008/2009

01. Tanečný krúžok ml.– 3.- 7. roč. (Mgr. Remencová)

02. Slovenský jazyk – 9. r. (Mgr. Lichnerová)

03. Školský časopis – 4.- 9. ročník (Mgr. Lichnerová)

04. Anglický jazyk (Mgr. Košťál)

05. Angličtina hrou – 2. ročník (Mgr. Juríčková)

06. Počítače na učenie i zábavu – 4. roč. (Mgr. Mráziková)

07. Florbal – 5.- 7. ročník (Mgr. Zachar)

08. Florbal – 8.- 9. ročník (Mgr. Zachar)

09. Volejbal – 7. – 9. roč. (Mgr. Zachar)

10. Futbal – 5.- 9. ročník (Mgr. Zachar)

11. AJ – S gramatikou do Oxfordu (Mgr. Breza)

12. Bedminton – 5.- 9. ročník (Mgr. Košťál)

13. Šikovníček – 1.- 4. ročník (Mgr. Blažinská)

14. Počítače na učenie i zábavu – 2. – 3. roč. (Mgr. D. Fabianová)

15. Školský klub detí (p. M. Fabianová)

16. Turistický krúžok (Mgr. Valachová) – počas víkendov

17. Stolný tenis (p. Medvecký)

18. Spoznávame nemecky hovoriace krajiny (Mgr. Neuhold)

19. Francúzsky jazyk Mgr. A. Fabianová)

20. Cestná a horská cykloturistika (Dr. Vladimír Bočkay – počas víkendov)

21. Matematika – 9. roč. (Mgr. Chrenková)

22. Výtvarný krúžok (Mgr. Motyková)

23. Futbal – 1. – 4. roč. (p. Spaček)

24. Spevácky krúžok (p. Jašová)

25. Internetový klub
pondelok 16:00 – 18:00hod
utorok 16:00 – 18:00hod
streda 16:00 – 18:00hod
štvrtok 16:00 – 18:00hod

Vydané dňa: 19.02.2009 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové