Zážitkové vyučovanie žiakov 7. ročníka – interaktívna vyučovacia hodina dejepisu

 

Zážitkové vyučovanie žiakov  7. ročníka – interaktívna vyučovacia hodina dejepisu v Nitre a Leviciach -  27. október 2017

  

          Netradičnú vyučovaciu hodinu dejepisu sme začali na  nitrianskom  Župnom námestí, kde nás už o 09:00 hodine čakala s úsmevom na tvári pani sprievodkyňa.  V krásnom  jesennom počasí sme s ňou začali pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín.

          Putovanie začalo pri Kostole sv. Petra a Pavla, ktorý je známy tým, že pri prácach na ňom sa našli dva veľmi vzácne reliéfy. Pokračovali sme cez  Pribinovo námestie. Priamo pod sochou kniežaťa Pribinu, ktorý dal v Nitre postaviť a posvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku nám sprievodkyňa porozprávala o panovníkoch Veľkej Moravy a prerozprávala povesť o Svätoplukových prútoch.

        Tretia zástavka, v najstaršom meste na Slovensku  bola pri soche Corgoňa. Žiaci sa dozvedeli, že  Corgoň bol kováč, ktorý zachránil mesto pred Turkami. Hovorí sa, že dôvod prečo sa ho  zľakli a „zdupkali“ pred ním bol ten, že bol veľmi vysoký a vyzeral ako čert. Pani sprievodkyňa nás upozornila na Corgoňov palec na nohe, odporučila pošúchať ho a niečo si pritom priať.  Povráva sa, že je zázračný, a ak budeme vytrvalí,  tak sa nám želanie určite splní.

         Štvrtá zástavka bola pri  barokovom morovom stĺpe, ktorý bol postavený na pamiatku veľkých morových epidémií, ktoré zachvátili Nitru v prvej polovici 18. storočia. Na tomto mieste žiaci začali vypĺňať brožúrky s rôznymi úlohami. Po ich zvládnutí žiaci  získajú hradný poklad. 

         Po nenáročnom stúpaní sme sa dostali ku Katedrále sv. Emeráma, kde sme obdivovali  krásny oltár zobrazujúci Krista Spasiteľa a nádherné fresky. Pani sprievodkyňa nám porozprávala zaujímavosti zo života sv. Svorada a Benedikta, ktorí  sú patrónmi katedrály.

  Dozvedeli sme sa, že  sa rozhodli žiť veľmi prísnym spôsobom života preto, aby odčinili zlo, ktoré páchali ostatní ľudia.

         Prezreli sme si celý areál hradu, hradnú studňu a kazematy (podzemný priestor, z ktorého bojovníci bránili celú pevnosť).

         Našou poslednou  zástavkou, v ktorej sú uchované písomnosti z obdobia Veľkej Moravy a zaujímavé bohoslužobné predmety z rôznych historických etáp bolo Diecézne múzeum, v ktorom sme obdivovali  nádherné predmety vyrobené z čistého zlata a striebra. Tu sme  rozlúštili heslo a zobrali si sľúbené poklady.

         Interaktívna vyučovacia hodina dejepisu  rozšírila vedomosti našich žiakov  histórie Veľkej Moravy, na vlastné oči videli  najznámejšie architektonické slohy, ako vyzerala hlaholika, rozšírili si vedomosti o Cyrilovi a Metodovi a v neposlednom spoznali Nitru z iného pohľadu ako doteraz.

 V druhej časti sme sa presunuli do mesta Levice, kde žiaci obdivovali hrad, ktorý tvorí súčasť mesta a múzeum. Pracovník múzea nás oboznámil s jednotlivými exponátmi a previedol nás celým múzeom. Žiaci sa zoznámili s históriou mesta.

 Exkurzia prispela k upevneniu vedomostí  žiakov vo vyučovacom predmete dejepis a posilnila medzipredmetové vzťahy. 

 Melčice – Lieskové                                                           RNDr. Ľubica Behulová

 30.október 2017  

 

Vydané dňa: 30.10.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové