Zážitkové vyučovanie žiakov 8. ročníka

 

Zážitkové vyučovanie žiakov 8. ročníka v Liptovskom Mikuláši, Múzeum jaskyniarstva

 

27. apríla 2017  žiaci 8. ročníka vymenili budovu svojej základnej školy za Liptovský Mikuláš a  školské lavice  za sedadlá vlaku. Vydali sa na cestu za poznaním do Múzea jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

Spolu so žiakmi sme  do budovy múzea vstupovali po bezbariérovom chodníku, do ktorého boli vtlačené odtlačky nôh rôznych zvierat. Prehliadku, počas ktorej sme počuli kvapkajúcu vodu ako v skutočnej jaskyni, sme začali v suteréne, kde je umiestnená expozícia Kras a jaskyne Slovenska. Prezreli sme si jednotlivé expozície, zábavnou formou prešli podzemným svetom, v ktorom sme sa oboznámili  so zaujímavosťami z „naj“ slovenských jaskýň. Naši žiaci sa stretli s modelom jaskynného medveďa v skutočnej veľkosti, vyskúšali medvedí brloh a predierali sa jaskynným otvorom. Dozvedeli sa k čomu ľudia v minulosti jaskyne využívali.

 

V ďalšej časti si žiaci prezreli prírodu so zameraním na chránené biotopy, ich typických obyvateľov zo zvieracej ríše a ich predkov. Videli model jaskynného leva, spoznali zaujímavé zvieracie druhy podľa typických zvukov a mohli si vyskúšať hľadanie skamenelín.

 

Ďalej sme  pokračovali prehliadkou expozície Planéta Zem, miesto pre život, ktorá začínala prezentáciou o vzniku vesmíru a našej planéty. Tu si žiaci mohli vyskúšať pôsobenie gravitačnej sily na jednotlivých planétach. Pozreli si tiež film o vzniku vesmíru, teóriu Veľkého tresku.

 

Plynule sme sa presunuli do nasledujúcej miestnosti, ktorá  je plná minerálov. Ich zloženie sme si vypočuli aj hudobne pomocou tlačidiel umiestnených na panely. V tejto miestnosti si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti z vyučovacieho predmetu chémia. Pomocou interaktívneho panela si mohli upevniť poznatky o chemickej reakcii bez ktorej by nebol možný život na Zemi, o fotosyntéze.

 

V ďalšej časti sa oboznámili so živočíchmi (roháčmi), ktoré boli  nájdené v Mochovskej jadrovej elektrárni,  utopené v nádržiach chladiacich veží.

 

Na treťom  poschodí sa nachádza expozícia Človek, hory, NATURA 2000. Je venovaná vplyvu človeka na prírodu. Žiaci si oddýchli  v napodobnenine Rainerovej útulne.

 

V múzeu mohli spoznať i voľno časové a hospodárske aktivity človeka v horách, históriu turistiky, horolezectva, lyžiarstva, skialpinizmu, ale aj činnosť Horskej záchrannej služby a a strediska lavínovej prevencie. Na vlastnej ruke si mohli vyskúšať silu vetra a prezrieť meteorologickú búdku. Zopakovali si tak vedomosti z fyziky zo 7. ročníka.

 

Žiaci mali k dispozícii prehrávače so slúchadlami. Prostredníctvom nich bolo možné dozvedieť sa viac ako bolo povedané a napísané pri jednotlivých exponátoch.

 

Mrzí nás, že kvôli hniezdam bocianov sme sa nedostali nad budovu múzea, kde  je umiestnená rozhľadňa, ktorá ponúka zaujímavý pohľad na panorámu Západných Tatier, Nízkych Tatier, Veľkej Fatry, Chočských vrchov a tiež mesto Liptovský Mikuláš a jeho okolie.

 

Po prehliadke múzea mali žiaci krátku pauzu na obed a potom sme sa presunuli do mučiarne, ktorá je malá svojou veľkosťou, ale jedinečná svojím obsahom. Sú v nej "Fragmenty z trpného vypočú­vania Juraja Jánošíka", dokumenty týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom, ktorý sa odohral v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. marca 1713. Sú tu dobové kresby mučenia a mučiace nástroje medzi ktorými  vyniká dereš - rekvizita z filmu Jánošík. Atmosféra je spätá s dobou, keď súčasťou súdnych procesov bolo mučenie. Žiaci videli škripec, španielsku čižmu,  kliešte na vytrhávanie jazyka, kladu, husle, figurínu kata a trestaného. Nachádza sa tu tiež multimediálny informačný panel s dotykovou obrazovkou, kde si žiaci mohli nalistovať zaujímavé texty a dokumenty, ktoré boli spojené  so súdom nad Jánošíkom.

 

Pani sprievodkyňa umožnila žiakom, aby si prezreli výstavu, ktorá je súčasťou múzea Janka Kráľa, pri príležitosti 195. výročia jeho narodenia – „ Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov“. Videli tu rôzne podoby Janka Kráľa, podivína, rebela, cynika, ale najmä geniálneho básnika štúrovskej generácie, ktorý sa na 150 výročie narodenia dostáva do svetových kultúrnych výročí UNESCO k Puškinovi, Mickiewiczovi a Byronovi.

 

Exkurzia prispela k posilneniu medzipredmetových vzťahov, rozvoju prírodovednej gramotnosti a všeobecnému prehľadu žiakov 8. ročníka.

 

 

 

V Melčiciach – Lieskovom  28. apríla 2017 zapísala RNDr. Ľubica Behulová

 

 

  

Vydané dňa: 05.05.2017 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové