Zber papiera

Máj začíname zberom papiera

 

Zber papiera na našej škole  sa uskutoční v dňoch 3. 5. 20107. 5. 2010


v čase: 6.30 – 8.15 hod. a 12.30 – 15.30 hod.

 

v stredu až do 17.00 hod.

Prevzatý bude iba zviazaný papier. Upozorňujeme, že kartóny do zberu nepatria!

Vydané dňa: 13.04.2010 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové