Zber papiera 2007

V mesiaci október 2007 sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

Celkovo sa v škole vyzbieralo 12 243 kg papiera, z toho prvostupniari priniesli 5 201 kg a druhostupniari 7 042 kg.

Dolný stupeň:
1. A – 1 322 kg – priemer na 1 žiaka 55,08 kg – 2. miesto
2. A – 1 198 kg – priemer na 1 žiaka 47,92 kg – 3. miesto
3. A – 1 061 kg – priemer na 1 žiaka 46,13 kg
4. A – 1 620 kg – priemer na 1 žiaka 73,64 kg – 1. miesto

Horný stupeň:
5. A – 999 kg – priemer na 1 žiaka 47,57 kg – 3. miesto
5. B – 489 kg – priemer na 1 žiaka 28,76 kg
6. A – 966 kg – priemer na 1 žiaka 32,20 kg
7. A – 1 679 kg – priemer na 1 žiaka 59,96 kg – 1. miesto
7. B – 926 kg – priemer na 1 žiaka 48,74 kg – 2. miesto
8. A – 695 kg – priemer na 1 žiaka 20,44 kg
9. A – 869 kg – priemer na 1 žiaka 34,76 kg
9. B – 419 kg – priemer na 1 žiaka 17,46 kg

Najlepší jednotlivci:
1. Jakub Malý – 7. B – 426 kg
2. Patrik Jurica – 6. A – 295 kg
3. Karin Knuppová – 1. A – 270 kg
4. Boris Kollár – 4. A – 266 kg a Martin Kollár – 8. A – 266 kg
5. Matúš Vaško – 7. A – 250 kg
6. Kristína Beránková – 7. B – 238 kg
7. Nicol Tinková – 3. A – 220 kg
8. Martin Augustín – 9. A – 200 kg

Slávnostné vyhodnotenie zberu pariera sa uskutoční dňa 5. 12. 2007 v telocvični školy po skončení protidrogového hudobného programu Slepá ulica.

Najlepší jednotlivci budú ocenení vecnými cenami a triedne kolektívy budú odmenené:
za 1. miesto – 1 deň organizovaného voľna
za 2. miesto – 4 hodiny organizovaného voľna
za 3. miesto – 2 hodiny organizovaného voľna.

Činnosť počas organizovaného voľna si zvolia žiaci triedy spoločne s triednymi učiteľmi.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli svojim deťom pri zbere papiera a tým zachránili aspoň jeden strom v lese.

Vydané dňa: 27.11.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové