Zber papiera - rok 2007

V roku 2007 sa zber papiera uskutočnil v máji a v októbri.

ZŠ s MŠ získala:
za májový zber: 15 688,- Sk
za októbrový zber: 16 366,40 Sk
SPOLU: 32 054,40 Sk

Finančné prostriedky boli použité na:
učebné pomôcky pre materskú školu: 3 000,- Sk
ceny pre najlepších zberačov – v máji: 3 530,- Sk
v októbri: 3 915,- Sk
nákup televízora, DVD prehrávača, rádiomagnetofónu : 17 557,- Sk

Zostatok: 4 052,40 Sk – na nákup dverí a zárubní do žiackej knižnice

Vydané dňa: 17.12.2007 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové