Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - keď učitelia sa učia - júl 2013

Názov aktivity č. 3: Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania.

 

V rámci aktivity sa od 2. júla 2013 pod dohľadom lektora začala prvá etapa ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy - využitie modernej didaktickej techniky, dataprojektora a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.  Po absolvovaní vzdelávania učitelia získajú kompetencie na účelné začleňovanie prezentačnej a výpočtovej techniky do vyučovacieho procesu s ohľadom na názornosť a primeranosť.


Výstupy aktivity sú:

- získané znalosti a skúsenosti pedagogických zamestnancov školy o možnostiach využitia  

  IKT, výukových SW nástrojov, moderných učebných pomôcok a nástrojov
- vytvorené učebné materiály a postupy modernej výučby za pomoci IKT

Vydané dňa: 08.07.2013 Rubrika: Projekt ESF – Premena tradičnej školy na modernú Pridať na Facebook
Dokumenty na stiahnutie - Projekt ESF

 Názov súboru  Velkosť  Dátum vytvorenia
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie 2.pdf - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - vyhodnotenie pre nižšie sekundárne vzdelávanie 125,79kB 30.06.2014
Projekt EÚ učme sa s radosťou - vyhodnotenie 1.pdf - Projekt EÚ Učme sa s radosťou - vyhodnotenie projektu pre primárne vzdelávanie 130,73kB 30.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 5.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 5 3,60MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 4 3,45MB 16.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy 3.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 3 3,41MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 2 3,98MB 13.06.2014
Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné listy a metodické listy.zip - Projekt EÚ - Učme sa s radosťou - pracovné a metodické listy 1 3,24MB 13.06.2014
Aktivita 1.pdf - Popis Aktivity 1 148,14kB 15.03.2013
Aktivita 2.pdf - Popis Aktivity 2 143,17kB 15.03.2013
Aktivita 3.pdf - Popis Aktivity 3 143,74kB 15.03.2013

ZŠ Melčice-Lieskové