SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY 2009

KRAJSKÉ KOLO – GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:
Ján Deván – 9. B – úspešný riešiteľ

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku:
Kristína Knuppová – 7. B – 2. miesto
Lenka Fabianová – 8. A – 5. miesto

Okresné kolo literárnej súťaže Šaliansky Maťko:
Kristína Knuppová – 7. B – 3. miesto

Obvodné kolo súťaže Trenčianske hodiny:
Natália Regnerová – 3. A – účasť
Michaela Michalcová – 5. A – účasť
Petra Mizeráková – 7. A – účasť

Školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA:
Alžbeta Potočková – - 3. A
Barbora Kňazovčíková – 3. A
Samuel Chupáč – 4. A
Nicol Tinková – 4. A
Patrícia Žácka – 4. A
Adrián Zavadinka – 4. A
Miroslava Mizeráková – 4. A
Janka Šávoltová – 4. A
Zuzana Šávoltová – 4. A
Denisa Dadová – 4. A
- všetci sú úspešní riešitelia

Školské kolo Matematickej olympiády – 4. ročník:
Adrián Zavadinka
Silvia Augustínová
Patrícia Žácka
Janka Šávoltová
- všetci sú úspešní riešitelia

EXPERT – celoslovenská súťaž pre žiakov základných škôl – v téme Dejiny:
Jozef Savara – 8. A – 8. miesto (v tejto téme bolo 969 riešiteľov !)

Vydané dňa: 10.02.2009 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové