Ponuka práce - pedagogický asistent a špeciálny pedagóg

 

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 ,  prijme do pracovného pomeru odborných a pedagogických zamestnancov s nástupom od 01.12.2017:

 

1.Školského špeciálneho pedagóga – úväzok  100%
2.Asistenta učiteľa - úväzok  100%
3.Asistenta učiteľa - úväzok  100%

 

4.Asistenta učiteľa - úväzok  100%
5.Asistenta učiteľa - úväzok  100%

 

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:                       

 

 ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
                        913 05 Melčice- Lieskové
alebo elektronicky na adresu:
riaditel@zs-melcice.sk
Bližšie informácie na t.č. 032/6490327

 

Uvedené pracovné pozície sú priamo závislé na projekte Individuálne vzdelávanie.

 

Vydané dňa: 03.11.2017 Rubrika: Voľné pracovné miesta Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové