Marec- mesiac knihy - pasovanie nových čitateľov - 2019

 

Marec – mesiac kníh

 

Dňa 21. 03. 2019 žiaci 4. B triedy pod vedením p.uč.Vánikovej, pasovali 43 prvákov za veľkých čitateľov knižiek v obecnej a školskej knižnici v obci Melčice –Lieskové. Štvrtáci motivovali prvákov k čítaniu hravou formou – zahrali prvákom povesť o kráľovi Matejovi a jeho družine, ktorý  prišiel pasovať prvákov mečom a knihou H.CH.Andersena  za čitateľov knižiek v obecnej i školskej knižnici. Štvrtáci  oboznámili prvákov s pravidlami pri čítaní knižiek. Spoločne si zaspievali pieseň o písmenách. Deti odchádzali z knižnice s pamätným listom, čitateľským preukazom a so sľubom, že sa ku knihám budú slušne správať.

Verme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia!

 

 

Vydané dňa: 25. marca 2019 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové