Oznam pre rodičov a žiakov 1.A triedy - dôležité!

Na základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové, 377 bol žiak z 1. C triedy pozitívne testovaný na Covid 19. Nakoľko žiaci z 1. A a 1. C triedy sú v spoločnom oddelení v školskom klube deti v čase po vyučovaní škola prijala  potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a riaditeľ školy po konzultácii so zriaďovateľom prerušuje školskú dochádzku v 1.A triede od 12.10.2020 do odvolania.  Trieda prechádza na dištančné vzdelávanie, o ktorom Vás bude informovať triedna učiteľka.

Vydané dňa: 10. októbra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové