OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV – 12.10.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice – Lieskové 377  oznamuje:

 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo 2020/17294:1-A1810:

 

Školský klub detí

·        Ranný ŠKD (ranná družina) bude  s platnosťou od 13.10. 2020 až do odvolania zatvorený

·        Vstup do budov školy je od 7.00 h

·        ŠKD po vyučovaní:

    • od 13.10.2020 do 16.10.2020 (vrátane) bude pracovať v 5. oddeleniach do 16.15 hod.:

·        I. oddelenie len pre žiakov 1. B triedy

·        II. oddelenie len pre žiakov 2. A triedy

·        III. oddelenie len pre žiakov 2. B triedy

·        IV. oddelenie len pre žiakov 3. A triedy

·        V. oddelenie len pre žiakov 3. B triedy

·        žiaci budú v triedach, v prípade priaznivého počasia vonku

·        nebude dochádzať k premiešavaniu detí, žiaci budú v kmeňových triedach

Činnosť ŠKD pre žiakov 4. ročníka je mimoriadne prerušená s platnosťou od 13.10.2020

 

Školská jedáleň

Školská jedáleň je naďalej otvorená pre všetkých žiakov bez zmeny

 

Krúžková činnosť – záujmové vzdelávanie

·       krúžková činnosť (záujmové vzdelávanie) – činnosť mimoriadne prerušená

·       činnosť ZUŠ – pre skupinové vyučovanie je činnosť mimoriadne prerušená, individuálne hodiny budú naďalej prebiehať

 

Vyučovací proces

Predmet telesná a športová výchova – bude organizovaný v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri, v prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa vyučuje v triede – teoretická forma vzdelávania.

 

Zákonný zástupca

·        Rúška sú pre všetkých žiakov školy povinné.

·       Rodič nevstupuje do budovy školy.

 

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Vydané dňa: 12. októbra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové