Oznam pre rodičov a žiakov 1.C - dôležité!

Na základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové, 377 bol na Covid 19 pozitívne testovaný žiak 1.C triedy. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a riaditeľ školy po konzultácii so zriaďovateľom prerušuje školskú dochádzku v 1.C triede od 12.10.2020 do odvolania.  O ďalšom postupe bude vedenie školy informovať.

Vyučovanie v ostatných triedach bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu a naďalej bude pokračovať sprísnený hygienický režim v celej škole. 

Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby rešpektovali zákaz vstupu do budovy školy a svojim deťom zabezpečili ochranné rúška. 

V prípade akejkoľvek zmeny, budú informácie pravidelne aktualizované.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Vydané dňa: 10. októbra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové