Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov (platné od 1. 11. 2020)

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov (platné od 1. 11. 2020)

Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia Vlády SR oznamujeme nasledovné základné princípy platné pre školu:

 

Pozitívny človek: Celá domácnosť zostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ).

 

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ).

 

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu vpustený do budovy (okrem žiaka s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do ZŠ a aby využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Čiže:

Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí zostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.

Ak má rodič negatívny test, môže vstúpiť do areálu školy, nie do budovy školy.

Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do areálu školy.

Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do ZŠ dobu 10 kalendárnych dní a ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november).

 

Každý žiak pri nástupe do školy (3. 11. 2020) predloží tlačivo o bezinfekčnosti:

 https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf


 

 

 

Vydané dňa: 2. novembra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové