Prevádzka školy od 10. 11. 2020

Prevádzka školy od 10. 11. 2020

  • Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnom vyučovaní.
  • Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov vyučujúcich.
  • Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - NOVÉ

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 Usmernenie MŠVVaŠ k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (8. 11. 2020) - testované okresy

Vydané dňa: 9. novembra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové