Školský klub detí od 19.10.2020

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Smreka, Melčice – Lieskové 377  oznamuje:

 

Školský klub detí od 19.10.2020

Ranný ŠKD (ranná družina) bude  naďalej až do odvolania zatvorený

ŠKD po vyučovaní:

·       od 19.10.2020 do odvolania bude pracovať v upravenom režime do 16.15 hod.:

I. oddelenie len pre žiakov 1. A triedy

II. oddelenie len pre žiakov 1. B triedy

III. oddelenie len pre žiakov 1. C triedy

IV. oddelenie len pre žiakov 2. A triedy

V. oddelenie len pre žiakov 2. B triedy

VI. oddelenie len pre žiakov 3. A triedy

VII. oddelenie len pre žiakov 3. B triedy

VIII. oddelenie len pre žiakov 4. A triedy

IX. oddelenie len pre žiakov 4. B triedy

 

·        žiaci budú v triedach, v prípade priaznivého počasia vonku

·        nebude dochádzať k premiešavaniu detí, žiaci budú v kmeňových triedach

·        odchody žiakov z ŠKD budú podľa času uvedenom zákonným zástupcom pri prihlásení žiaka do ŠKD

 

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

 

Vydané dňa: 16. októbra 2020 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové