Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 - 2% (3%) dane

Vážení rodičia, rozhodnutie o Vašich 2% (3%)-tách patrí len Vám...

   Pomôžte nám premeniť tradičnú školu na modernú vzdelávaciu inštitúciu. Finančné prostriedky, ktoré sa nám vďaka Vám podarilo v minulých rokoch získať sme použili na realizáciu projektov podporujúcich vzdelávanie, šport, kultúru a výchovu našich žiakov.

Budeme Vám vďační, ak sa rozhodnete aj tento rok venovať 2% (3%)daní z príjmov v prospech nášho Rodičovského združenia.

   Prosíme Vás po vyplnení tlačív "V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" a "Potvrdenie o zaplatení dane “, aby ste ich odovzdali prostredníctvom Vašich detí v škole alebo Daňovému úradu.

    Ďakujeme !

Editovateľné tlačivo je zverejnené v záložke Dokumenty

Vydané dňa: 2. marca 2021 Rubrika: Články Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové