Projekty v roku 2010

Multifunkčné ihrisko - úspešný projekt

Cieľom projektu bolo vybudovať multifunkčné ihrisko v areáli školy na rozvoj pohybových kompetencií žiakov a prostredníctvom aktívneho pohybu upevňovať a zvyšovať telesné zdravie a odolnosť organizmu detí voči chorobám modernej spoločnosti.

Projekt bol realizovaný z finančných prostriedkov predsedu vlády SR p. R. Fica a finančnou spoluúčasťou  Obce Melčice - Lieskové.

 

Ministerstvo školstva SR v roku 2010 nezverejnilo žiadne výzvy na realizáciu projektov.

Vydané dňa: 06.04.2011 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové