Účasť školy na projektoch 2007

Otvorená škola – oblasť športu
cieľom projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít mládeže a občanov v danom regióne.

Jazykové laboratória
na podporu vyučovania cudzích jazykov v zmysle schválenej Koncepcie vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Futbalové miniihrisko
zámerom bolo postaviť v škole futbalové miniihrisko
Otvorená škola 2007 inovácia vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií s cieľom podnietiť spoluprácu základných a stredných škôl s partnermi mimo školy na podporu budovania informačnej spoločnosti.

Elektronizácia a revilatizácia školských knižníc
http://www.zs.melcice-lieskove.sk/images/stories/vlastne/kniznica.swf

Vydané dňa: 02.05.2008 Rubrika: Projekty školy Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové