Čerpanie rozpočtu RZ 2014/2015

 

Zostatok k 1.9.2014:                                                                      1.218,63 €

 

     Príjmy:                   Výber RZ :                                                         3005 €

 

                                    2% z DPH:                                                   1.776,14 €

 

                                    Úroky na účte:                                                 0,10 €

 

                                    Zber papiera:                                                901,80 €

 

                             SPOLU PRÍJEM:                                                  5.683,04 €

 

  

 

Výdaje:                       Cestovné žiakov:                                        178,28 €

 

                                    Registrácia 2% z DPH:                                  55,39 €

 

                                    Halloween:                                                    69,72 €

 

                                    Mikuláš:                                                         58,88 €

 

                                    Krúžok:                                                              50 €

 

                                    Jobforum:                                                         80 €

 

                                    Futbalový turnaj:                                               9 €

 

                                    Spoluúčasť so ZŠ:                                          100 €

 

                                    Šatňové skrinky:                                           2134 €

 

                                    Karneval, ples:                                             151,74 €

 

                                    MDD:                                                              53,41€

 

                                    Beseda:                                                              26 €

 

                                    Rozlúčka s 9. roč.:                                        63,96€

 

                                    Odmeny na konci roka

 

                                                                 knihy -                               158,23 €

 

                                                                zber pap. -                           63,34 €

 

                                    Vedenie účtu:                                                 63,98 €

 

                                    Réžia - poštovné:                                              2,95 €

 

                          SPOLU VÝDAJE:                                                     3.318,88 €

 

Zostatok k 1.9.2015:                                                                       3.582,79€

 

Vydané dňa: 09.10.2015 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové