Vyúčtovanie k 1. 9. 2013

 

Vyúčtovanie k 1. 9. 2013

 

Zostatok k 1. 9. 2012                        -                                          2 797,36 €

 

 

 

PRÍJEM:        Výber poplatku RZ                         2 875,- €

 

                      2% z DPH                                          959,69€    + 127,92  v 9. mesiaci         

 

                      Zber papiera                                    672,50€

 

                      Úrok na účte                                         0,20€

 

 PRÍJEM SPOLU:                                                                       4 507,39€                    

 

 

 

VÝDAJ:          Cestovné žiakov                                334,37€

 

                       Mikuláš občerstvenie                            44,75€

 

                       Pomôcky na krúžky                               50,- €

 

                       Školské pomôcky                              1 292,34€            

 

                               závesné mapy       129,80

 

                               počítač                  568,84

 

                               datakabinet          399,-

 

                               závesné mapy      194,70

 

                      Ceny za zber papiera                          159,82€

 

                      Karneval                                             414,-€

 

                      Odmeny, knihy                                   161,97€

 

                      Registrácia 2% z DPH                          55,38€

 

                      Futbalový    turnaj                                 87,22€

 

                      Návšteva z ČR                                      65,47€

 

                      Šatňové skrinky                                2 968,-€ 

 

                      Deň detí                                               220,-€

 

                        Réžia, vedenie účtu                             60,19€

 

VÝDAJ SPOLU:                                                                        5 913,51€

 

 

 

ZOSTATOK  K 1. 9. 2013                                          1 391,24€                  

 

Vydané dňa: 14.10.2013 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové