Vyúčtovanie RZ za šk. rok 2015/2016

 

ZOSTATOK K 1.9.2015:                                                                                          3.582,79€

 

    Príjem:       Výber RZ:                                                                                               2.890€

 

                        2% z DPH:                                                                                        1.697,65€

 

                        Zber papiera:                                                                                           849€

 

                        Úrok na účte:                                                                                          0,18€

 

 

 

    Výdaj:        Cestovné žiakov na súťaže a reprezentáciu školy:                        169,88€

 

                       Mikuláš:                                                                                                  54,16€

 

                       Knihy na odmeny:                                                                               283,66€

 

                       Karneval + ples                                                                                    118,82€

 

                       Odmeny za zber papiera:                                                                  160,84€

 

                       Registrácia 2% z DPH:                                                                          55,39€

 

                       Réžia:                                                                                                        5,49€

 

                       Vedenie účtu :

 

 • Poštovné:                                            4,95€

 • Výpisy:                                                 4,20€

 • Vedenie:                                                 36€

 • Príkazy na úhradu:                             4,80€

 • Poplatky za vklad a výber:                6,20€

 • Poplatky za prij. Úhradu:                   4,68€

   

  Spolu:                                                                                 60,83€

 

                      Oslavy výročia školy:

 

 • Pódium:                                                                                 210€

 • Ozvučenie:                                                                            200€

 

                     Modelársky krúžok:                                                                                     50€

 

                     Šatňové skrinky:                                                                                     2.522€

 

                     Datakabinet – pomôcky:                                                                          399€

 

                     Prednáška:                                                                                                    26€

 

                     MDD:                                                                                                      101,16€

 

                     Perá pre deviatakov:                                                                           170,24€

 

                SPOLU VÝDAJE:                                                                                      4.587,77€

 

 

 

ZOSTATOK K 1.9.2016:                                                                                         4.477,15€

 

Vydané dňa: 14.10.2016 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové