Vyúčtovanie RZ za šk. rok 2016/2017

 

ZOSTATOK K 1.9.2016:                                                                                          4.477,15€

 

    Príjem:       Výber RZ:                                                                                               2.995€

 

                        2% z DPH:                                                                                        2.980,19€

 

                        Zber papiera:                                                                                  1.113,60€

 

                        Úrok na účte:                                                                                          0,27€

 

                SPOLU PRÍJEM:                                                                                       7.089,06€

 

 

 

    Výdaj:        Vedenie účtu:                                                                                         66,26€

 

                       Vrátený výber RZ:                                                                                       10€

 

                       Cestovné žiakov na súťaže a reprezentáciu školy:                        194,98€

 

                       Pomôcky na biológiu:                                                                           64,90€

 

                       Odmeny za zber papiera:                                                                  136,88€

 

                       Videozáznam:                                                                                      172,25€

 

                       Knihy na odmeny:                                                                               236,45€

 

                       Réžia (poštovné, kanc. Potreby)                                                           6,81€

 

                       Halloween:                                                                                             39,81€

 

                       Zariadenie na detské ihrisko:                                                            488,40€

 

                       Čítanie s Mrkvičkom:                                                                               172€

 

                       Týždeň zdravej výživy:                                                                            2,90€

 

                       Prednáška:                                                                                                   58€

 

                       Šatňové skrinky:                                                                              3.821,40€

 

                       Mikuláš:                                                                                                  56,14€                      

 

                       Registrácia 2% z DPH:  notárka -                                                        55,39€

 

                                                                poštová banka -                                                   5€

 

                       Modelársky krúžok:                                                                                   50€

 

                       Ozvučenie koncertu:                                                                               250€

 

                       Ples a karneval:                                                                                  149,24€

 

                       Pomôcky na datakabinet:                                                                      399€

 

                SPOLU VÝDAJE:                                                                                      6.435,81€

 

 ZOSTATOK K 1.9.2017:                                                                                        5.130,40€

 

Vydané dňa: 16.10.2017 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové