Vyúčtovanie RZ za šk. rok 2017/2018

 

Zostatok k 1.9.2017:                             5.194,31€

 

 

 

Príjem:

 

Výber poplatku RZ:   3.600,-

 

Zber papiera: 752,40

 

2% z DPH z roku 2017 v októbrovom výpise:    89,20

 

2% z DPH 2018:    4.656,60

 

Úrok na účte:    0,47

 

Spolu príjem:            9.098,67€

 

 

 

Výdaje:

 

Cestovné žiakov:  193,22

 

Odmeny za repr. Školy:  16,95

 

Réžia – popl.pošt- banka:  5,-

 

              Tlačivá:   1,10

 

Turistická akcia:    177,86

 

Členský popl. Strom života:  18,-

 

Výroba pomazánok na RZ:  39,03

 

Dopravná výchova:    56,75

 

Knihy – odmeny na konci šk. roku:  665,23

 

Odmeny za zber papiera:  225,95

 

Karneval:  151,45

 

Mikuláš:  72,64

 

Ozvučenie na vystúpenie:  250,.

 

Pódium na vyst.:  210,-

 

Výbava workout. Ihriska:  3.000,-

 

MDD:  79,47

 

Registrácia 2% z DPH:  55,39

 

Zakúpenie výuč. Softvéru na BIO, DEJ:  1.302,-

 

Prednáška o dospievaní:  68,-

 

Výdaj spolu:                6.675,25€

 

 

 

Zostatok:       na účte         7.418,54€

 

                        v hotovosti     199,19€

 

Vydané dňa: 09.11.2018 Rubrika: Rada rodičov Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové