Triedy ŠKD v šk. roku 2012-2013

Vydané dňa: 17.10.2012, Rubrika: Školský klub detí

Zmena spôsobu platby poplatku za ŠKD v šk. roku 2012-2013

Vydané dňa: 17.10.2012, Rubrika: Školský klub detí

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové