Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD - 2016

 

Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD

 

Platbu je možné realizovať poštovou poukážkou /túto dieťa dostane v škole/ alebo internetbankingom na účet  SK2956000000000661574001 / v tomto prípade dieťa poštovú poukážku nedostane /. Pri platbe internetbankingom je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko žiaka, triedu a ako variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý je platba realizovaná / napr. za november 2016 bude v kolónke variabilný symbol platba označená 112016 /. Platby cez internetbanking  realizujte automaticky bez upozornenia zo strany školy vždy do 10. dňa v mesiaci za príslušný mesiac.

 

 Výška poplatku : pobyt dieťaťa do 13, 00 hod. 3 €, po 13, 00 hod. 6 €.

 

Vydané dňa: 12.10.2016 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové