Súťaž "Dievča a chlapec roka"

 

Školský klub detí  SMREKÁČIK  pri  ZŠ s MŠ  Jána Smreka Melčice - Lieskové vypisuje  v tomto školskom roku súťaž " Dievča a chlapec roka ". V každom oddelení  / Veveričky, Šišky, Oriešky / bude na konci školského roka 2015 / 2016 ocenený jeden chlapec a jedno dievča na základe výsledkov týždenných hodnotení. Víťazi obdržia diplom a drobný darček.

 

       A  čo budeme hodnotiť ?

 

 

 

 S -  snaha, stolovanie, spolupatričnosť, správanie

 

 M -  motivácia, manuálne zručnosti

 

R -    realizácia úloh

 

E -   empatia

 

K -    kolektívne správanie, kamarátstvo, konverzácia

 

    aktivita                                                                               

 

Č -    činnosť v oddelení

 

 I -     iniciatíva

 

 K -  komunikácia, kolegialita

 

Vydané dňa: 16.12.2015 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové