Tekvice a tekvičky v ŠKD

 

Tekvice a tekvičky na začiatku  školského roka v ŠKD

 

Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Majitelia rodinných domov si nimi zdobia svoje príbytky, a my sme v školskom klube zrealizovali tekvičkové tvorivé dielne. Témou boli tekvice, tekvičky, strašidlá a prevedenie podľa výberu detí, ich veku a schopností. Do činností sa zapojili všetky oddelenia a deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Výsledkom bola milá výstavka svetlonosov a iných „tekvičákov“ v  kultúrnom dome v našej obci pri príležitosti obecného jarmoku , kam si deti svoje výtvory aj odniesli . Otvory do tekvíc sa vyrezávali ťažko, ale o to väčšia bola radosť, keď sa premenili. A či sa vydarili – posúďte sami...vo fotogalérii

 

 

 

Vydané dňa: 16.12.2015 Rubrika: Školský klub detí Pridať na Facebook

Dokumenty na stiahnutie - ŠKD

Poplatky v Školskom klube detí 2015
Názov súboru: Poplatky ŠKD 2015.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


Rozhodnutie o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
Názov súboru: PoplŠKD1415.pdf
Veľkosť súboru: 0,02MB


ZŠ Melčice-Lieskové