Biologická olympiáda 2008

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA 42. ROČNÍKA BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY „C“
Ján Deván – žiak 8. A triedy – 1. miesto

B L A H O Ž E L Á M E !

Vydané dňa: 21. februára 2008 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové