Biologická olympiáda - obvodné kolo 2013

Biologická olympiáda

Dňa 6. 2. 2013 sa konalo v Centre voľného času v Trenčíne obvodné kolo biologickej olympiády, kategória C (8.a 9.roč.). Za našu školu vo veľmi silnej konkurencii zabojovala žiačka 8. B Zuzana Šávoltová. Stala sa úspešnou riešiteľkou.

Srdečne blahoželáme!

Vydané dňa: 20. mája 2013 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové