Dejepisná olympiáda 2013 - obvodné kolo

 

Dejepisná olympiáda

 

Dňa 1. februára 2013 sa konal 4. ročník obvodného kola Dejepisnej olympiády v ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne.

 

Naša škola sa už tradične zapojila do tejto súťaže a reprezentovalo nás 8 žiakov v štyroch kategóriách. Svoje vedomosti museli preukázať v troch oblastiach:

 

- Národné obrodenie

 

- Slovenské a svetové dejiny ročníka, ktorí žiaci navštevujú

 

- Regionálne dejiny

 

 

Patrícia Žácka   8.A - úspešná riešiteľka 2. miesto            / kategória D /

 

Miriam Mikolášková   6.A-úspešná riešiteľka 3. miesto   / kategória F /

 

Eliška Vaneková   6.A-úspešná riešiteľka 6. miesto          / kategória F /

 

Zuzana Fabianová   9.A - úspešná riešiteľka 7. miesto       / kategória C /

 

Klaudia Vašková   9.A - úspešná riešiteľka 14. miesto         / kategória C /

 

Alžbeta Potočková   7.A - úspešná riešiteľka 14. miesto     / kategória E /

 

Natália Regnerová   7.A-úspešná riešiteľka 16. miesto     / kategória E /

 

Janka Šavoltová  8.B                                                             / kategória D /

 

Žiakov pripravovala Mgr. Galina Neuhold.

 

Srdečne blahoželáme úspešným žiačkám, ktoré v silnej konkurencii veľmi pekne reprezentovali našu školu !!!

 

 

 

Vydané dňa: 4. marca 2013 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové