Dejepisná olympiáda 2014 - obvodné kolo

 

Dejepisná olympiáda

 

 Vo februári tohto roku  sa konal už 5. ročník obvodného kola Dejepisnej olympiády v ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne.

  

Naša škola sa už tradične zapojila do tejto súťaže a reprezentovalo nás 5 žiakov v troch kategóriách. Svoje vedomosti museli preukázať v týchto oblastiach:

  

- I. svetová vojna

  

- Slovenské a svetové dejiny ročníka, ktorí žiaci navštevujú

  

- Regionálne dejiny

 

 Janka Šávoltová  9. B - úspešná riešiteľka 5. miesto          / kategória C /

 Patrícia Žácka   9. A - úspešná riešiteľka 6. miesto            / kategória C /

 Alžbeta Potočková   8. A - úspešná riešiteľka 7. miesto     / kategória D /

 Diana Počiatková 8. A - úspešná riešiteľka 12. miesto     / kategória D /

 Miriam Mikolášková 7. A    / kategória E /

  

Žiakov pripravovala Mgr. Galina Neuhold.

  

Srdečne blahoželáme úspešným žiačkám, ktoré v silnej konkurencii veľmi pekne reprezentovali našu školu !!!

 

 

 

Vydané dňa: 18. marca 2014 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové