Geografická olympiáda 2008 - okresné kolo

Výsledková listina okresného kola v geografickej olympiáde:
V kategórii I – 5 nás reprezentoval Boris Miloš Beňka z 5. B.
V kategórii H – 6 sa Philipp Neuhold zo 6. A stal úspešným riešiteľom.
V kategórii G – 7 našu školu zastupovala Lenka Fabianová zo 7. A.
V kategórii F – 8 získal 3. miesto Ján Deván z 8. A.
V kategórii E – 9 nás reprezentoval Miroslav Buček z 9. A.

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Vydané dňa: 25. februára 2008 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové