Geografická olympiáda - školské kolo

Dňa 13. 12. 2007 sa 32 žiakov z druhého stupňa ZŠ zapojilo do riešenia úloh školského kola geografickej olympiády. Mnohí žiaci boli úspešní riešitelia – získali viac ako 55 bodov.

Úspešní riešitelia školského kola:

5.ročník
1. miesto – Boris Miloš Beňka – 87 bodov
2. miesto – Slavomíra Kováčová – 78 bodov
3. miesto – Tatiana Ondrášková – 71 bodov
4. miesto – Roman Dziňa – 64 bodov
5. miesto – Romana Macejková – 49 bodov
6. miesto – Samuel Žiška – 47 bodov

6.ročník
1. miesto – Philip Neuhold – 77 bodov
2. miesto – Michal Kuruc – 61 bodov
3. miesto – Petra Mizeráková – 53 bodov
4. miesto – Kristína Knuppová – 50 bodov
5. miesto – Lenka Krošláková – 48 bodov
6. miesto – Ján Remenec – 40 bodov
7. miesto – Zdenko Malec – 35 bodov

7.ročník
1. miesto – Lenka Fabianová – 62 bodov
2. miesto – Barbora Mizeráková – 61 bodov
3. miesto – Alžbeta Devánová – 56 bodov
4. miesto – Monika Mizeráková – 53 bodov
5. miesto – Natália Žácka – 52 bodov
6. miesto – Miroslav Duda – 46 bodov
7. miesto – Jakub Fabian – 41 bodov
8. miesto – Jozef Savara – 41 bodov

8.ročník
1. miesto – Ján Deván – 70 bodov
2. miesto – Lucia Ozimá – 65 bodov
3. miesto – Petra Daňová – 63 bodov
4. miesto – Martin Remenec – 60 bodov
5. miesto – Peter Maňo – 46 bodov

9.ročník
1. miesto – Miroslav Buček – 67 bodov
2. miesto – Martin Vincurský – 57 bodov
3. miesto – Jakub Husár – 56 bodov
4. miesto – Simona Špačková – 47 bodov
5. miesto – Ondrej Juríček – 45 bodov

Gratulujeme!

Vydané dňa: 20. decembra 2007 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové