Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

“Svieť, blesku lučezárny, hviezda poézie! —
Keď ľudstvu padlému raj zmizol bez chýru:
ty prvá svitla si mu techou z vesmíru
a sestrou otroku si padla kolo šije.”

(P. O. Hviezdoslav: Sonety)

         Tak ako každý rok, aj tentoraz sa naša škola podieľala na organizovaní okresného kola najvýznamnejšej slovenskej recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala dňa 13. 4. 2012 pod záštitou Centra voľného času Trenčín a Krajského školského úradu.

         Najlepší recitátori z okresu Trenčín sa u nás stretli, aby mohli ukázať svoj talent a nadanie v 2 hlavných kategóriách:

prednes poézie a prednes prózy.

Súťažiaci rozdelení do ďalších kategórií podľa veku boli veľmi dobre pripravení, preto mala porota náročnú úlohu. Mali sme možnosť vypočuť si krásne ukážky staršej i novšej literatúry. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru, ktorú vystihujú slová samotného velikána slovenskej poézie, Pavla Országha Hviezdoslava:

                   “Ó, mojej matky reč je krásota, 

Je milota, je rozkoš, láska svätá.”

         Medzi najlepších recitátorov okresu Trenčín patrí aj náš žiak, Riško Berith z 2.B triedy, ktorý si zaslúži pochvalu za krásnu reprezentáciu školy.

Vydané dňa: 14.05.2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové