Hviezdoslavov Kubín 2014 - školské kolo 1. - 3. ročník ZŠ

 

Vo štvrtok 13.2.2014 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V I. kategórii ( 1.-3.ročník ) niektorí žiaci získavali svoje prvé skúsenosti s prednesom na školskej súťaže. Všetci prekonali trému a počiatočné obavy a zvládli svoje pripravené texty.

 

Umiestnenie.

 

  1. kategória ( 1.-3.roč.)

 

Poézia:

 

1.miesto: Sebastián Ježík, 2.B

 

2.miesto: Hana Hantáková, 2.A

 

2.miesto: Katarína Fabianová, 3.B

 

3.miesto: neudelené

 

Próza:

 

1.miesto: Petra Mizeráková, 2.B

 

2.miesto: Katarína Habdáková, 2.B

 

3.miesto: neudelené

 

Vydané dňa: 14. februára 2014 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové