Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 
Dňa 15. februára 2012 sa  na 1. stupni uskutočnilo  školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Všetky deti mali pripravené pekné ukážky básní alebo prózy a zvládli to výborne.
 
1.kategória (2.- 4.roč.)
          
poézia
1.miesto:  Alžbeta Tomková, 4.A
2. miesto: Veronika Valápková, 2.A
3.miesto:  Martin Tomka, 2.B
 
 
 
próza
1.miesto: Richard Berith, 2.B
2.miesto: Šimon Bebjak, 4.A
3.miesto: Matej Sýkora, 3.A
 
 
 
Všetkým blahoželáme a víťazom Betke a Riškovi budeme držať palce v obvodnom kole, kde budú reprezentovať našu školu.
Vydané dňa: 21.02.2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové