LITERÁRNE SÚŤAŽE

Literárne súťaže

 

Deň detí sa tento rok niesol v znamení literárnej tvorby a naši žiaci nemohli chýbať.

Na nádvorí Trenčianskeho hradu sa v piatok 1. júna 2012 konalo slávnostné vyhodnotenie súťaž Keby som bol kráľom... venovanej 600. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trenčínu.

V rámci tejto súťaže sme spoznali aj mladých laureátov 10. ročníka literárnej súťaže žiakov Píšem, píšeš, píšeme...

V oboch spomínaných súťažiach sa na popredných miestach umiestnili aj žiaci Základnej školy Jána Smreka...

 

V súťaži Keby som bol kráľom...

.....sa v II. kategórii v poézii umiestnila na 2. mieste Nikola Denková zo 6. B, v rovnakej kategórii v próze obsadila 2. miesto Paulína Černická zo 6. B triedy.

V súťaži Píšeš, píšem, píšeme....

....získali krásne 3. miesto žiaci 3. A triedy, ktorí do súťaže poslali zbierku básničiek Snívaníčka háďatiek.

 

Výhercom patrí náš obdiv i gratulácia a zároveň podpora pri ďalšom písaní poézie a prózy.

Vydané dňa: 4. júna 2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové