Naše úspechy v matematických súťažiach


Naše úspechy v matematických súťažiach

25. 1. a 11. 4.2012sa uskutočnilo na ZŠ Kubranská v Trenčíne okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY, kde nás reprezentovali žiaci:

Kategória Z 5 – K. Knuppová 5.B, S. Petrová 5. A

Kategória Z 6 – N. Regnerová 6. A, S. Kováčová 6. A, A. Potočková 6. A

Kategória Z 7 – S. Augustínová 7. B, K. Ozimá 7. B, P. Žácka 7. A, Z.Šávoltová 7.B

Kategória Z 8 – P. Kopuncová 8. A, Z. Fabianová 8. A

Kategória Z 9 – B. Beňka 9. B, Z. Kňazovčík 9. B, S. Kováčová 9. B

Úspešnými riešiteľkami sa stali:

  • Zuzana Šávoltová - 12.miesto
  • Alžbeta Potočková – 14.miesto,
  • Simona Petrová – 18.miesto,

29. 3. a 30. 3.2012sa uskutočnilo na ZŠ Bezručova v Trenčíne obvodné kolo PYTAGORIÁDY, ktorého sa zúčastnili žiaci:

J. Zongorová 4. A, M. Mikolášková 5. A, J. Potoček 5. B,

B. Kňazovčíková 6. B, E. Michalcová 6. B, P. Žácka 7. A.

Úspešnou riešiteľkou sa stala Barbora Kňazovčíková – 23.miesto v kategórii P6.

19. 3. 2012prebehla na škole medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa zapojilo 49 riešiteľov od 1. po 9. ročník.

Úspešnými riešiteľmi sa stali Simona Petrová 5. A a Alžbeta Oravcová 1. A.

Vydané dňa: 24. mája 2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové