Prednes poézie a prózy - stretnutie s krásou

Stretnutie s krásou – takto jednoducho, ale výstižne by sa dali vyjadriť pocity štyroch našich žiačok, účastníčok obvodného kola v prednese poézie a prózy v Trenčíne.

17. apríla 2008 si zmerali svoje sily s víťazmi školských kôl niektorých základných škôl okresu Trenčín a súčasne mali možnosť potešiť sa krásou umeleckého slova. Porota ocenila 3. miestom za prednes básne Milana Lasicu Ježibaby žiačku 7. A Kristínku Bebjakovú.

BLAHOŽELÁME !!!

Vydané dňa: 21. apríla 2008 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové