Slávik Slovenska 2012 - okresné kolo

Dňa 3. 5. 2012 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne "Slávik Slovenska".
Našu školu reprezentovali:
v I. kategórii - Veronika Valápková, žiačka II. A triedy
v II. kategórii - Natália Regnerová, žiačka VI. A triedy

Napriek tomu, že podali vynikajúce výkony, nezískali umiestnenie v tejto súťaži.
Želáme im, aby aj naďalej prezentovali svoj talent a prebúdzali slovenskú ľudovú pieseň k životu.
Vydané dňa: 15.05.2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové