Talent - Umenie - Kumšt

Talent *Umenie *Kumšt

Táto výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. 

Do tejto súťaže sa návrhom  sady  šperkov  zapojila naša žiačka 9.A

Veronika Voznická.

Jej práca bola odbornou porotou v prvom kole súťaže vybraná medzi 10 najlepších prác spomedzi všetkých prihlásených návrhov z celého Slovenska. Na základe tejto práce bola Veronika prijatá na Súkromnú strednú umeleckú školu v Hodruši-Hámroch, ktorá túto súťaž už 5. rok organizuje, a ktorá sa venuje príprave študentov pre povolanie šperkár. Škola je zameraná na výtvarné odbory: grafiku, výtvarné spracovanie kovov, drahých kameňov a dizajn. I keď si napokon vybrala štúdium na inej strednej škole, úspech v tejto súťaži môže byť inšpiráciou aj pre budúcich deviatakov, aby sa častejšie a s chuťou zapájali do podobných súťaží a využili tak možnosť dostať sa na želanú školu bez prijímacích pohovorov.

Veronike za účasť vo finále  srdečne gratulujeme!

 

 

Vydané dňa: 1. júna 2012 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové