Trenčianske hodiny 2007 - školské kolo

,, Spievavky, spievanky, kdeže ste sa vzali?“
,, V lieskovskej škole sme 14. novembra súťaž mali.“

V sychravý novembrový deň sa z našej hudobnej triedy ozývali pomalé i rezké tóny slovenských ľudových piesní. Žiaci 1. a 2. stupňa súťažili v speve. Rezké tóny i ťahavé melódie oslovili všetkých zúčastnených.

Vyhodnotenie:

1. kategória ( 1. – 3. ročník):
1. miesto – Natália Regnerová – 2. A
2. miesto – Diana Počiatková – 2. A
3. miesto – Simana a Karin Kováčové – 2. A

2. kategória ( 4. – 6. ročník):
1. miesto – Ján Remenec – 6. A
2. miesto – Petra Mizeráková – 6. A
3. miesto – Erika Kuchtová – 6. A

3. kategória ( 7. 9. ročník):
1. miesto – neudelené
2. miesto – Marika Kostelná – 8. A
3. miesto – Kristína Bebjaková – 7. A

Vydané dňa: 16. novembra 2007 Rubrika: Súťaže a olympiády Pridať na Facebook

ZŠ Melčice-Lieskové